Wat doet wereldsezaken?

Wereldse Zaken. Bureau voor mondiaal burgerschap ondersteunt en begeleidt particuliere initiatieven op het gebied van internationale samenwerking, participatie en integratie. U kunt bij mij terecht voor advies over het ontwikkelen van projecten, voor fondsenwerving, het schrijven van aanvragen, het vinden van partners of gewoon voor advies over projecten en kansen en mogelijkheden die er zijn. Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

Aanvullend daarop verzorgt Wereldse Zaken trainingen en cursussen projectontwikkeling, internationale samenwerking, micro-ondernemingen en vergelijkbare thema’s.
Tenslotte is het bureau actief met eigen projecten op het snijvlak van internationale samenwerking en participatie. Voorbeelden hiervan zijn het project Future Leaders en het project Groene Cirkels.

Via mijn facebook pagina en de blog op deze website hou ik U op de hoogte van de recente ontwikkelingen.